Mluvčí Ivan Přibík má nové pokyny: všechno musí schválit vedení radnice

„Od svého zaměstnavatele jsem obdržel závazné pokyny, jak postupovat při spolupráci s médii. V platnost vstupují ihned,“ sdělil včera Přibík novinářům a seznámil je s novými pravidly jeho práce. Podle nich musí starostovi Ivo Uhrovi a všem místostarostům vždy v závěru pracovního týdne sdělit všechny plánované návštěvy televizních a rozhlasových pracovníků s časovým harmonogramem i důvodem schůzky. To ale zdaleka není všechno.

Čas v hlavní roli

Nové směrnice jasně říkají, že o každé neplánované přítomnosti sdělovacích prostředků musí mluvčí vedení města informovat jak telefonicky, tak elektronickou poštou. Radní také s předstihem obdrží veškeré zprávy pro média s informací o tom, kterému je určená. „Pokud se od starosty a místostarostů nevrátí žádná reakce, není možné tuto zprávu rozeslat,“ předeslal Přibík. Míní, že důsledkem tohoto systému by mohly být časové prodlevy, což výrazně ovlivní práci jeho samotného i zástupců mediální sféry.

„Interval se může prodloužit,“ připustil starosta Uher. „Naším cílem ovšem je zlepšit vzájemnou komunikaci s panem Přibíkem a úroveň poskytovaných zpráv. Budeme se tím zabývat neprodleně,“ vzkázal. Jak tvrdí, post tiskového mluvčího jako takový zrušen nebude, jde prý pouze o to, jak je Ivan Přibík schopen spolupracovat s vedením radnice.

Naivní představa

Jako nepřijatelné řešení vidí tento postup Klub mluvčích České republiky. „Mluvčímu je znemožněna aktivní role při ovlivňování mediálního obrazu zastupované instituce.

Představitelé města mají především naivní představu, že dnešní média jsou ochotna nebo povinna reflektovat názory nebo přání politiků. A kromě toho autoři pokynu sami u sebe předpokládají mimořádnou odbornou zdatnost a další kompetence nutné ke komunikaci s médii. Neuvědomují si, že mohou svému městu způsobit dalekosáhlejší škody, než kdyby se podobně arogantním způsobem pasovali například do role nejvyšších účetních,“ vyjádřil se jeho předseda Karel Fryč.

Nepřijatelná praxe

Jak uvedl, Klub mluvčích použije situaci v Třebíči jako učebnicový příklad neakceptovatelné praxe a zveřejní jej v rámci svých mezinárodních kontaktů.

Pochybnosti o nových pokynech přiznal i mluvčí Přibík. Údajně však dospěl k rozhodnutí, že se danými pokyny hodlá řídit, nevzaly mu chuť pracovat naplno.

Ivan Přibík působí jako tiskový mluvčí Městského úřadu v Třebíči od května roku 2001, tedy již třetí volební období. Jeho činnost spočívala ve třech hlavních bodech: hromadné rozesílání zpráv všem médiím, osobní či telefonické jednání s jednotlivci a setkávání se s pracovníky sdělovacích prostředků formou tiskových konferencí. Okruh jeho pravomocí se značně zúžil ve druhém pololetí letošního roku, kdy vedení radnice zrušilo pravidelné tiskové besedy po zasedání rady. Navíc mu byla upřena dosavadní možnost těchto zasedání se účastnit. Nově k tomu musí jakékoliv informace předložit ke schválení.