„Otázku klimatických podmínek je zatím předčasné hodnotit, protože jsme na začát- ku zalesňovací sezony," řekl mluvčí Lesů ČR Zbyněk Boublík. Na pozemcích, které obhospodařuje Lesní správa se sídlem v Třebíči, se vysázelo už zhruba 175 tisíc sazenic, a to na 25 hektarech. „Zalesnit zbývá ještě přibližně 65 hektarů, což představuje asi 350 tisíc sazenic," doplnil mluvčí státního podniku, který na Třebíčsku vlastní přes 60 procent všech lesů.

Kromě lesníků nastoupili na vysazování i dobrovolníci, jako třeba v Trnavě. V neděli tam nové lesy zakládalo přes 40 lidí. „Přišli členové klubu českých turistů, dobrovolní hasiči a přes dvacet myslivců. Ti jsou největší skupinou," řekl starosta obce Břetislav Česnek.

Nejde jen kácet a sázet pro sebe

V Trnavě během dopoledne společně vysázeli 2 200 smrčků. „Nejde jen kácet, musí se i sázet," pravil jeden z dobrovolníků a také trnavských turistů Petr Dlabáč. „Copak pro sebe, to dnes umí kdekdo, ale udělat něco pro obec, to se dnes moc nenosí," mínil.

Doplňoval už vcelku sehraný tým, který se dělil na trojice, z nichž první tvořil díry, další do nich umisťoval stromky a třetí udusával kořeny do země. „Často vysazujeme na strmých stráních, právě takových lesních pozemků máme několik. Stromům se na nich ale vcelku daří, takže nenaříkáme," doplnil starosta Čes-nek s tím, že Trnava vlastní asi 36 hektarů lesa.

V posledních dnech sice pršelo, vláhy je ale v půdě údajně málo. „Chybí hlavně ta zimní. Sněhový deficit je znát," upozornil bývalý revírník a současný hospodář obecních lesů Želetavy Karel Pavelka.

Suchou zimu ale částečně kompenzuje fakt, že nejchladnější období roku bylo letos poměrně krátké. „S výsadbou jsme letos začali o něco dříve než v předchozích letech," poznamenal Zbyněk Boublík s tím, že letošní výsadba skončí pro Lesy ČR pravděpodobně v květnu.

Pomoci mladým stromkům jejich namočením do vody před výsadbou ale Karel Pavelka nedoporučuje. „To je to nejhorší, co pro sazenici můžeme udělat. Ty kořeny totiž brzy oschnou a ještě vytáhnou zbylou vláhu ze stromků," líčil.

Vzpomenul, jak se v minulosti připravovaly stromky k výsadbě. „Kalily se, to znamená, že se našel vlhčí pozemek nejlépe s rašelinovou půdou, kousek se ho rozšlapalo na kaši, v tom blátě se kořeny obalily a ještě nezaschlé se sázely. Potom nemuselo třeba měsíc pršet a stromky měly ten start mnohem jednodušší," připomněl.

Drobnější vlastníci vysazují nejčastěji smrky, Lesy ČR použily podle mluvčího Zbyňka Boublíka kromě toho borovice, jedle, duby, buky a javory. „Dále pak modřín, douglaska, jasan, lípa, olše a jilm," dodal k druhové pestrosti Boublík.

Tři a půl tisíce sazenic začnou dnes vysazovat obecní zaměstnanci Mladoňovic. „Vlhkosti je možná málo, ale co nám zbývá, sázet musíme. Jako hospodáři máme úkoly od revírníka a zákony, které musíme plnit," poznamenal mladoňovický starosta Jan Chloupek. „Ale uvidíme, třeba srážky přijdou a stromky se uchytí," dodal.