„Knížka na téměř stovce stran přibližuje osobnost jednoho z nejvýznamnějších politiků novodobé třebíčské historie, starostu Josefa Vaňka. Ve funkci setrval od roku 1925 čtrnáct roků, přičemž patřil k nejoblíbenějším představitelům města, zejména díky svému nadčasovému přístupu k budování Třebíče,“ přiblížil obsah knížky vydavatel František Jůza.

Vaňkovo jméno si mnozí Třebíčané spojí s náměstím, kde je umístěna pamětní deska na domě, kde bydlel, s vybudováním vodojemu na Strážné hoře nebo s vodovodem z heraltických lesů, jehož výstavba trvala pouhé dva roky. Vaňkův život, skončil v koncentračním táboře Buchenwald v roce 1944, kam byl s mnoha dalšími odvezen v roce 1939.

Křtu knihy se vedle autorky a vydavatele ujal Jan Vaněk, pravnuk Josefa Vaňka, který autorce zapůjčil mnoho rodinných materiálů. Jan Vaněk na závěr křtu všechny překvapil, když z kapsy vytáhl původní starostovo pečetidlo a Sabině Lászlové její knihu zapečetil.

Vydání knihy bylo podpořeno z grantového systému Zdravého města Třebíče.