Podle ní disponuje domov celkem 172 místy ve dvou zařízeních. Na provoz každého lůžka vynaloží za měsíc kolem 24 tisíc korun. „Kvůli nákladům se počítá i s příspěvky na péči klientů,“ nastínila.


Nový sociální zákon je podle Fáberové nastaven tak, že by se měla využívat domácí péče. „Bohužel se přenáší zodpovědnost na stát. V domovech se před přijetím nového sociálního zákona ocitli ti, co neměli žádnou sociální potřebnost. Propast v zákoně vidím v bydlení seniorů, snažících se uhýbat mladým. Řeší situaci odchodem do domova důchodců,“ okomentovala zkušenosti. Podle Fáberové je na dětech, aby se o své rodiče, kteří nepatří do skupiny vyžadující zdravotní péči, postarali.


Příznivě nevyhlíží ani situace domově důchodců v ulici Manželů Curieových v Třebíči. „Čekací lhůty vám dopředu nikdo neřekne. Teď máme plno. Momentálně je tu kolem 170 žádostí, z toho 20 až 30 akutních, které by potřebovaly přijmout,“ popsala situaci po telefonu tamní sociální pracovnice.


Plnou kapacitu mají také v Náměšti


„Teď máme naplněno. Čekací doba je tak do jednoho roku. Ale to je jen orientační, může se to změnit,“ sdělila sociální pracovnice náměšťského domova pro seniory. V Diakonii ČCE – středisku v Myslibořicích zájemcům do telefonu řeknou zhruba toto: „Čekací lhůta u nás je tak plus minus půl roku, pokud nejde o jednolůžkový pokoj. Tam je ta čekací lhůta delší.“


Mimo základní informace jsme dostali i radu: Chce to podat žádost co nejdříve a je dobré si podat žádosti na vícero zařízeních najednou. „Stává se, že sem často přijde podat si žádost důchodce a je zatím ještě v kondici,“ zmínila sociální pracovnice Domu sv. Antonína v Moravských Budějovicích.


Ředitel tohoto zařízení, Ladislav Chloupek, popsal: „Současná kapacita našeho domova je 83 míst. Máme 120 žádostí o umístění. Poptávka je veliká. Bohužel nemůžeme všechny uspokojit. Je to tíživá situace, jsou mezi nimi i ti, kteří by umístit nutně potřebovali, zvláště někteří pacienti z LDN.“ Právě tam by v budoucnu mělo vzniknout oddělení pro klienty s Alzheimerovou chorobou.


Na dotaz Deníku, zda pomýšlí na domov důchodců, reagovala seniorka Marie Procházková z Třebíče překvapeně: „A kam bych jinak šla? Já počítám s tím, že tam jednou budu.“


Na informaci o naplněných kapacitách odvětila: „Třeba než zemřu, tak se tam ještě dostanu.“

Domovy důchodců na Třebíčsku:

Domov pro seniory Třebíč, Koutkova a Kubešova - kapacita 172 míst,
evidují 560 žádostí
Domov důchodců Třebíč, Manž. Curieových - kapacita 193 míst,
evidují 170 žádostí
Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou - kapacita 92 míst,
evidují 90 žádostí
Diakonie ČCE – středisko Myslibořice - kapacita 132 míst,
evidují 100 žádostí
Dům sv. Antonína, Mor. Budějovice – kapacita 83 míst, evidují 120 žádostí