Letos je ústředním tématem čistota životního prostředí, která lze měřit kvalitou vody, půdy a ovzduší. Soutěžní družstva budou mimo jiné odebírat vzorky půdy. „Kromě odebírání vzorků čeká studenty i trocha orientace,“ sdělil Jan Uher z neziskové vzdělávací organizace Chaloupky.

Odebrané vzorky pak čeká dlouhá cesta. „Vzorky zamíří do laboratoří Mikrobiologického ústavu Akademie věd v Praze. Výsledky pak získají zpět studenti na Chaloupkách a musí z měření vyvodit závěry a vytvořit hypotézy,“ vysvětlil Uher.

Loutkové divadlo
Malý festival loutky se letos koná již po čtrnácté

Olympionici budou mít nabitý program. „Čekají je přednášky, exkurze na meteorologickou stanici v Košeticích, testy a poznávačky. S ekologickou olympiádou nám od letošního roku pomáhají odborníci z Ústavu pro životní prostředí Karlovy univerzity,“ zmínil Uher. (