Investiční fond Sting z Třince za budovu nabídl 13 milionů a 146 tisíc korun. Nad takovou nabídkou si radní zamnuli ruce. „Cena je vždy významným kritériem. Nabídka vítězné firmy přesáhla všechny ostatní měrou nevídanou,“ řekl starosta Pavel Janata. Gigant radní prodávali obálkovou metodou, nejvyšší nabídka překonala všechny ostatní nejméně o šest milionů korun.

Druhým kritériem transakce byl způsob využití objektu. Zástupci fondu Sting oznámili, že z budovy hodlají udělat bytový dům. „Vítězná nabídka beze zbytku splnila to, co jsme do výčtu možného využití napsali,“ poznamenal starosta.

Jestli ovšem z Gigantu skutečně bude bytový dům, radnice už neovlivní. Ani to, kdo tam případně bude bydlet. „Nikdy nemáme záruku, že vše dopadne tak, jak oni dnes nabízejí. Ale relevantní protiargument neexistuje,“ odpověděl starosta.

Detail soutěžní práce Markéty Hrůzové.
Ve studentské soutěži Život pod střechou bodovala studentka z Třebíče

Zájemců o Gigant bylo pět. Místní firmy Sok a Tipafrost měly zájem vybudovat tam ubytovnu pro své dělníky. Horácký tenisový klub, který má vedle budovy kurty, by ji využil jako zázemí. Nejblíže se k původnímu poslání budovy přiblížil provozovatel sanitní služby Ivo Jaša, jeho nabídka zahrnovala ordinace a byty pro lékaře. Gigant jako nemocniční ubytovna pro zdravotníky dříve sloužil, novodobý zřizovatel nemocnice Kraj Vysočina ale budovu označil za nepotřebnou a převedl ji městu. Závěrečné slovo v prodeji Gigantu budou mít zastupitelé města, sejdou se ve čtvrtek. Protože už s prodejem dříve předběžně souhlasili, dá se předpokládat, že radním jejich záměr hladce projde. I proto, že radniční koalice má v zastupitelstvu potřebnou většinu.