Změnit to bude více než složité. Tříčlenná většina v pětičlenném zastupitelstvu vládnout nechce. Odmítá totiž snášet údajně nesmyslnou kritiku ze druhého tábora. Starostovat nechce ani jedna ze dvou opozičních zastupitelek, zbylí tři členové by je prý nenechali nic prosadit.

Řešení pro Meziříčko nezná ani zákon. Kdyby však k obdobné situaci došlo před sedmi lety, východisko by existovalo. „Až do roku 2008 stanovil zákon o obcích, že není-li starosta zvolen do šesti měsíců ode dne, kdy se předchozí starosta této funkce vzdal, je v obci jmenován správce obce a jsou vyhlášeny nové volby. V současnosti však zákon o obcích žádné takové pravidlo neobsahuje, a je tak teoreticky možné, aby obec fungovala celé čtyřleté volební období, aniž by měla funkci starosty obsazenou," řekl mluvčí Ministerstva vnitra Josef Holek.

Nejvyšší komunální pravomoc by na sebe mohl vzít místostarosta, ani toho však Meziříčko dnes nemá. Zákon na takovou situaci pamatuje jen částečně. Zastupitelstvo má podle něj pověřit jednoho člena sboru základními úkony. Alespoň toho v Meziříčku dosáhli, i když pouze třemi hlasy. „Přeci jen ještě nějakou odpovědnost za obec cítím, takže platím došlé faktury a úhrady sociálního a zdravotního pojištění, aby nám nevznikaly závazky. Schválili jsme i rozpočtové provizorium," řekl bývalý starosta a nynější obecní pověřenec Miroslav Pátek.

Žádnou schůzi už svolávat nechce

Vinu za současnou situaci svaluje na volební uskupení Za spokojené soužití. „Dvakrát nebo třikrát jsem se pokusil svolat veřejnou schůzi, poslední na 24. ledna. Obě opoziční zastupitelky se ale omluvily s tím, že je to komedie. V té chvíli jsem se zařekl, že už nic svolávat nebudu," mínil Miroslav Pátek, který do voleb vedl Sdružení nezávislých kandidátů Meziříčko.

Všechna svá tvrzení o opozici podkládá dokumenty v písemné či elektronické podobě. S jinou pravdou však vystupují lidé z méně úspěšného uskupení Za spokojené soužití. Ti už dokonce měli ze svých řad zvoleného nového starostu Zdeňka Outulného. Ten však ve funkci vydržel pouhých sedm dní.

Své odstoupení vysvětloval Zdeněk Outulný tím, že by byl starostou jen na papíře a proti třem zastupitelům by nic nezmohl. „Na schůzi na mě všechno hodili. Nejprve mě odhlasovali zapisovatelem, pak i starostou. Byla to pomsta za kritiku. Stojím si ale za tím, že byla oprávněná," mínil.

Miroslav Pátek mu dodnes nemůže odpustit, že ustavující schůzi jakožto nový starosta přerušil. „Třikrát jsem mu říkal, ať to nedělá, ať si zvolíme místostarostu a výbory. On jen opakoval, že je to z moci úřední. Neposlechl a takovou teď máme situaci, bez starosty i místostarosty," poukázal Miroslav Pátek.

Zdeněk Outulný si však za rozhodnutím o přerušení schůze stojí. Ustavující zasedání totiž začalo ve tři odpoledne a hodinu na to se venku začalo smrákat. Stejně jako na obecním úřadě. „Je tam už rok vypnutá elektřina, protože starosta Pátek neuhlídal revizi a energetici to odstřihli," vysvětloval Zdeněk Outulný.

Když chtěl ve schůzi za týden pokračovat, sešel se jen s jednou zastupitelkou. „Ostatní to bojkotovali," podotkl.

Miroslav Pátek naopak tvrdí, že o schůzi vůbec nevěděl.

Ať tak, či tak, Zdeněk Outulný po týden trvajícím starostování z nejvyšší pozice v obci a poté také ze zastupitelstva odstoupil. To hodlá učinit i Dana Michálková, která jej v pětičlenném sboru nahradila, a také Miloslava Zemanová. Meziříčku tím vysvítá světlo na konci tunelu. Pokud by i poslední náhradník z uskupení Za spokojené soužití mandát odmítl, klesl by počet zastupitelů pod pět a obec by čekaly mimořádné komunální volby. „Asi nám nic jiného nezbude. Musíme se ale připravit na to, že, když odstoupíme, budeme ti špatní my," podotkla Miloslava Zemanová.

Zároveň přislíbila, že pokud se budou konat nové volby, ona ani její kolegové z opozice již kandidovat nebudou. „Dědina je rozdělená přibližně na dvě poloviny a my nejsme ti, kteří by to chtěli dál vyhrocovat," dodala.