„Teď v zimě tam nejezdím příliš často, spíš jen občas zkontrolovat chalupu, co ale vím, tak je to tam na mrtvém bodě," řekl jeden z osadníků Meziříčka František Beneš. „Takovou situaci jsem v žádné jiné vesnici neviděl. Je to smutné," poznamenal.

Každá ze stran, která do voleb vyslala své zástupce, má svou pravdu. Sdružení nezávislých kandidátů Meziříčko sice zvítězilo a získalo většinu tří mandátů z pěti. Bývalý dlouholetý starosta a lídr sdružení Miroslav Pátek však ve funkci pokračovat již nechce. „Upřímně si to nedovedu představit. Jakmile bych se stal znovu starostou, začala by opět smršť udání, druhá strana to nazývá podání, na různé státní instituce a policii," vysvětloval Miroslav Pátek.

Po loňských komunálních volbách proto navrhl, aby se novým starostou stal opoziční zastupitel z uskupení Za spokojené soužití. Zdeněk Outulný však ve funkci vydržel jen týden, protože jej třípětinová většina údajně nepodporovala a na jím svolanou schůzi nedorazila.

Obec tak nyní funguje ve značně omezeném režimu. O placení faktur a hrazení závazků vůči pojišťovnám se stará Miroslav Pátek, k čemuž jej pověřila většina zastupitelstva. Obec však nemá rozpočet a nečerpá dotace.

Opozice to klade za vinu právě Miroslavu Pátkovi. „Má v zastupitelstvu většinu," poukázala zastupitelka Miroslava Zemanová ze sdružení Za spokojené soužití. „Moje děti chodí ráno do školy potmě a dětské hřiště je pro ně nebezpečné. Akce pro seniory nebo právě děti tady absolutně chybí," mínila opoziční zastupitelka.

Tomu se však bývalý dlouholetý starosta brání. „Dozvídáme se, že jsme tady nic neudělali. Vždyť jsme sem z Evropské unie dostali miliony korun na nové silnice," upozornil Miroslav Pátek. „Každé zastupitelstvo je přece hodnoceno podle toho, kolik prostředků do obce přivede," poznamenal.

Nechtějí rozhodovat

Situace se zdá být bezvýchodná. Třípětinová většina v zastupitelstvu sice může rozhodovat sama, avšak nechce. Zbylé dvě opoziční členky se spolu sice mohou scházet, jejich jednání ale nikdy nebude usnášeníschopné, protože netvoří většinu zastupitelského sboru.

Ten se ve svém plném složení není schopen sejít. Jedna strana obviňuje druhou z nečinnosti. Řešení nezná ani zákon. „Zastupitelstvo není vázáno žádným termínem, dokdy by si starostu muselo zvolit a záleží tak čistě na něm, kdy, a zda vůbec, si svého starostu zvolí," řekl mluvčí Ministerstva vnitra Josef Holek. „Nemáme žádnou pravomoc situaci řešit jinak, než na obec pouze metodicky působit v tom smyslu, aby byl starosta co nejdříve zvolen," doplnil.

Ústupek nabídla Miroslava Zemanová. Hodlá rezignovat, stejně tak všichni její náhradníci ze sdružení Za spokojené soužití, vyvolat tím nové volby, protože počet členů zastupitelstva nesmí klesnout pod pět, a v nich už se o křesla v zastupitelstvu neucházet. Zda to ale povede ke světlé budoucnosti Meziříčka, ukáže až čas.

Zastupitelé se však zatím nedohodli ani na tom, kdy se na společném jednání potkají. Miroslav Pátek se navíc po nejméně třech neúspěšných pokusech o svolání schůze zařekl, že již žádnou další připravovat nebude.