V projektu za sto pětaosmdesát milionů korun jde o rekonstrukci národní kulturní památky, rozšíření expozičních ploch o přibližně 40 procent a instalaci nových expozic. Kraj Vysočina, který je zadavatelem žádosti, žádá o 89,3% míru podpory.


„Konkrétními přínosy projektů bude zkvalitnění infrastruktury pro cestovní ruch a díky tomu i posílení přitažlivosti regionu, zvýšení počtu návštěvníků z tuzemska i ze zahraničí a 207 nových pracovních míst,“ řekla Milena Marešová z Úřadu Regionální rady regionu Jihovýchod.