Konkrétně pro Zahrádky je navrženo 15 parcel pro rodinné domy. Dále pak by zde mělo vyrůst pět domů se 12 byty, dva s 18 byty a jeden se 16 byty.
V Mexiku by mělo ke stávající zástavbě přibýt dalších 11 rodinných domků, a to na pláni směrem k silu.


„Díky výkupu se nám podařilo ucelit lokality, nyní probíhá územní řízení, řešíme pozemní komunikace a inženýrské sítě,“ informoval vedoucí odboru strategického rozvoje a investic tamní radnice Josef Macháček.


Za kolik bude metr čtvereční?


Za kolik bude metr čtvereční zasíťované parcely včetně příjezdových komunikací a chodníků?
„Na to teď nedokážu odpovědět, ani to není otázka pro mě. Je to věcí rady a zastupitelů. Před deseti patnácti lety se v Budějovicích prodával metr čtvereční za 420 korun, tehdy šlo o politické rozhodnutí,“ zmínil Macháček.


K tomu, jaká suma by to mohla být tentokrát, se vyjádřit nechtěl. „Neumím předpokládat, zda zastupitelé cenu udrží, zvednou či půjdou cestou nějakého kompromisu,“ dodal.


Moravské Budějovice mají 287 městských bytů.


„Všechny mám obsazené, zájem je. Ovšem bytovky v Zahrádkách nebudou patřit městu, ale vybraná stavební firma si je postaví a rozprodá ve vlastní režii,“ podotkl jednatel správy a údržby bytového a nebytového fondu MAME, Jiří Kučera.


Místo bytovek možná domky


K tomu je třeba doplnit, že zatím není definitivní, zda v Zahrádkách vyrostou bytové domy v uvedeném počtu.


Je možné, že v případě mimořádného zájmu drobných stavebníků se od stavby některé bytovky ustoupí a přednost dostanou rodinné domky.