Západní vítr začne zesilovat v pondělí večer. Dosahovat může v nárazech místy více než pětašedesát kilometrů za hodinu.

Výstraha pro Kraj Vysočina platí od osmé hodiny večerní po pátou hodinu v úterý ráno.

Doporučení ke zmírnění následků jevu: Možná poškození stromů a lesních porostů, možné menší škody na budovách. Nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi, možné komplikace v dopravě. Doporučuje se zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií. Zdroj: ČHMÚ