„Jeho cílem je pomoci rodinám s malými dětmi pokrýt nemalé finanční náklady na vybavení dětí při nástupu do školy,“ řekl starosta městysu Okříšky Zdeněk Ryšavý.

Na příspěvek mají nárok je lidé s trvalým pobytem v Okříškách. „Příspěvek se týká dětí, které od prvního září 2020 nastoupily nově do Mateřské školy Okříšky, ty obdrží tisíc korun. V případě nástupu do první třídy základní školy pak patnáct set korun.“ informoval starosta.

Peníze si mohou rodiče vyzvednout vzhledem k aktuálnímmu omezení provozu úřadu od poloviny září. „Výplatu finančních příspěvků zahájíme od středy šestnáctého září. Rodiče žádáme, aby si sebou vzali občanský průkaz,“ dodal Ryšavý.