Výběrové řízení na obsazení pozice městského architekta vypsala radnice v lednu a přihlásilo se do něj celkem pět uchazečů. Výběrové řízení připravovalo město ve spolupráci s Českou komorou architektů (ČKA), včetně konzultace podmínek řízení. Ve výběrové komisi byl krom politiků a dalších lidí také emeritní městský architekt Lubor Herzán.

Do třetího kola po pohovorech postoupili dva uchazeči. „Ti před komisí plnili i různé úkoly, například dostali od komise základní informace o prostoru současného autobusového nádraží a měli definovat zadání architektonické soutěže, či popsat případovou studii," popsala průběh řízení místostarostka Marie Černá.

Ve třetím kole, kam byli kromě komise pozváni také vedoucí příslušných odborů městského úřadu, byl vybrán Jaroslav Hulín, který vystudoval gymnázium a další studia potom absolvoval v Praze, kde nyní také žije.