Rada města projednala návrh výběrové komise a schválila rozšíření městské policie o tři nové strážníky a jednu strážnici.

V lednu příštího roku nastoupí do přípravného kurzu a od dubna již bude městská policie v ulicích sloužit a zajišťovat bezpečnost v počtu osmi strážníků.