Ke změnám oficiálně dojde 8. prosince na zasedání zastupitelstva města, kde Pavel Pacal podá rezignaci na post místostarosty města Třebíče.

„My jsme její důsledky projednávali na úrovni volebních stran zastoupených v radě města a dohodli jsme se na řešení. Na uvolněné místo místostarosty budeme navrhovat Marii Černou," informoval starosta Třebíče Pavel Janata (KDU-ČSL).

Incoming a školství

Naopak její místo radní převezme současný místostarosta Pavel Pacal, který se tak stane řadovým radním. Jeho místo totiž bude nově neuvolněné. Sám však vyjádřil přání ponechat si některé kompetence. A to v oblastech incoming a školství.

„Incoming je velmi slušně nastartován a velmi úzce souvisí s problematikou regionálního rozvoje, který mám v rámci Kraje Vysočina na starosti. U školství je to podobné. Je v běhu velký evropský projekt na tvorbu místních akčních plánů, který v rámci celého kraje zaštiťuje regionální rozvoj. Rád bych u těchto věcí dohlédl, aby pokračovaly tak, jak byly započaty," vysvětlil Pacal.

Zbývající oblasti, které má Pavel Pacal na starosti, si rozdělí další členové vedení města. Kompetence týkající se městské autobusové dopravy převezme starosta Pavel Janata a nová místostarostaka Marie Černá (Třebíč můj domov) spolu s novou funkcí obdrží také správu majetku. Přibude jí k oblastem rozvoje, sociálních věcí, odpadového hospodářství a grantového systému města.

„Zbývá ještě maličkost v podobě informatiky. Ta se tak bytostně dotýká samotného úřadu a nemá tolik politické konsekvence, že ji bude řídit tajemník," doplnil starosta Janata.

Ušetří 900 tisíc

V čele města nyní zasedá sedm radních, z nichž hned šest je uvolněných. Tento vysoký počet by se měl nyní o jedno místo snížit. „V rámci Pro Třebíč jsme se dohodli, že nebudeme usilovat o uvolněné místo, které nám v rámci povolebních dohod připadlo," sdělil Pacal.

Díky tomu město z rozpočtu pro příští rok ušetří nemalé peníze. „Snížení počtu uvolněných zastupitelů má i příznivý ekonomický dopad. Nyní měsíční úspora činí necelých 73 tisíc korun. Je to odměna včetně odvodů. Od Nového roku se má navíc zvýšit odměna pro zastupitele o čtyři procenta, takže úspora bude ještě vyšší," vypočítal starosta Janata. I s předpokládaným navýšením by díky tomu měla být městská pokladna příští rok bohatší o více než 900 tisíc korun.

Přestože Třebíčsko nemělo na kandidátkách stran zastoupených v krajském zastupitelstvu ani jednoho lídra, po povolebních vyjednáváních má hned tři krajské radní.

Jana Fialová (ČSSD) má i v nové radě na starosti školství. Třebíčský zastupitel Pavel Franěk (ANO 2011) se stal dokonce prvním náměstkem hejtmana a spravovat bude resort sociálních věcí a neziskových organizací. Pavel Pacal má regionální rozvoj.