Paní jede z Domků za svojí maminkou do domova důchodců v ulici Manželů Curieových a říká: „Já nevím, zda zpátky čtyřka dojede na Atom a tam skončí, nebo se dostanu domů. Raději pojedu pětkou a na náměstí si přesednu na jedničku. Tak mám aspoň jistotu."

Tak popsal jeden z nedostatků nového systému městské autobusové dopravy v Třebíči vedoucí odboru dopravy Aleš Kratina. Systém má za sebou prvních deset měsíců fungování. Odbor dopravy si proto nechal vyhotovit průzkum, aby zjistil, jak jsou Třebíčané s městskou dopravou spokojeni.

Podrobné výsledky budou známy až v půli července, první informace však již jsou k dispozici. „Co se týče hlavního dotazu, vyšlo nám, že čtyřiasedmdesát procent cestujících je s novou podobou městské autobusové dopravy převážně spokojeno. Nicméně co nás bude hlavně zajímat, je rozdělení po linkách. Na to teprve čekáme," řekl Kratina.

Sám však tuší, že řada nespokojených se bude rekrutovat z lidí, kteří cestují z Boroviny k nemocnici a musí na Karlově náměstí přesedat.

„Ano, to je věc, která mi vadí. Dříve se dalo dostat k nemocnici bez přestupu," potvrzuje jeho slova cestující Jana Procházková.

„Na druhou stranu od lidí, kteří k nemocnici nemusí, máme na lince 1 kladné ohlasy, že jim odpadlo to cestování okolo," reagoval Kratina.

Podle jeho slov začalo lépe fungovat Karlovo náměstí jako přestupní uzel. „Náš tlak na dopravce a na řidiče, aby respektovali, že systém je nastavený na přestup na Karlově náměstí, přináší ovoce," vysvětlil Kratina.

Co se zatím příliš nedaří, je naplňovat dostatečně linku číslo 31, která zajíždí do okolních místních částí. Dobrá není ani informovanost občanů o její existenci. „Dvaapadesát procent cestujících odpovědělo, že o ní vůbec neví. Vedeme kampaň, aby vešla víc ve známost. Informujeme také o tom, že si do autobusů mohou vzít lidé o víkendu kolo a udělat si výlet," řekl šéf odboru.

Problémem linky 31 je podle Aleše Kratiny fakt, že v Kraji Vysočina neexistuje integrovaný dopravní systém, který by umožnit spolupráci krajských regionálních autobusů s těmi městskými.

„Zatím jsem nezaznamenal žádné aktivní kroky k tomu, aby alespoň nějaké zárodky toho integrovaného dopravního systému vznikaly," dodal Kratina.

Věc by v budoucnu mohly vyřešit minibusy, které by na lince nahradily současné velké autobusy. „To bude možné, až při soutěži na nového dopravce. Současná smlouva je podepsaná do konce roku 2015," poodhalil budoucnost Kratina s tím, že zrušení linky určitě nehrozí.