Vleklá a místy ostrá diskuze se rozvířila mezi zastupiteli kolem jízdních řádů a linek městské autobusové dopravy (MAD). Nutnost změny v systému dopravy v Třebíči obhajoval místostarosta Pavel Pacal s tím, že počet cestujících je rok od roku nižší. Zatímco za rok 2005 přepravila třebíčská MAD 5,1 milionu cestujících, v roce 2011 už jelo městskou dopravou jen 3,7 milionu lidí.

Změny v MAD byly zavedeny na začátku září. Od té doby se na ně snesla vlna námitek. K problému se vyjádřil vedoucího městského odboru dopravy Aleš Kratina. Přiznal, že ti, co poukazovali na nesmyslnost vytvoření konečné na zastávce Míčova na lince číslo 4, měli pravdu. Proto také objasnil, že právě tato linka již od 1. října nebude mít konečnou v Míčově ulici a částečně se navrátí na původní trasu dřívější čtyřky.

Změn doznají také další linky (číslo 5, 10 až 13 a také linky číslo 31). Ke všem podle Kratiny přispělo 180 připomínek cestujících, které radnice obdržela. Kratina zdůraznil, že další změny je možno provést, neboť nový systém MAD je v šestiměsíčním zkušebním provozu.

Přestup do 30 minut

Novinkou bude od 1. října přestupní jízdenka. Lidé budou moci po zakoupení jízdenky přesednout na jinou linku do 30 minut, aniž by platili za každou jízdu zvlášť.

Podnětů k řešení MAD se na zastupitelstvu objevila celá řada. Na adresu navrženého „překopaného" jízdního řádu Třebíčan Rudolf Milota kriticky poznamenal: „Co budou občané dělat s jízdními řády, které si nakoupili? To si s nimi podloží postel?"

Podle mluvčího třebíčské radnice Ivana Přibíka si budou moci zájemci zdarma s předstihem vyzvednout leták s přehledem všech změn. K dispozici budou letáky na autobusovém nádraží, informace budou i na internetu.

Schvalování změn v MAD nebylo jedinými body, které se řešily.

Zastupitelé mimo jiné ve čtvrtek rozhodli, že o změnách v MAD, které nebudou mít finanční dopad, budou už napříště rozhodovat jen radní, nikoliv zastupitelé. Podle informací radnice budou další změny v MAD Třebíč následovat už 1. listopadu. Půjde hlavně o zlepšení spojení čtvrtě Podklášteří-Týn-Hájek.

Jaké změny budou od 1. října v MAD:

1/ Dojde k obnovení přímého spojení čtvrtí Podklášteří/Týn a Hájek. Stane se tak úpravou na lince číslo 11, prozatím v dopoledních hodinách. Linka číslo 11 bude jezdit v půlhodinovém intervalu, a to ulicemi Račerovická, Na Příkopech, Nová a Palackého.

2/ Pro linku číslo 4 se zruší konečná zastávka v Míčově ulici. Novou konečnou bude zastávka Hotel Atom. Ve špičkách, večer a o víkendech bude linka číslo 4 projíždět zastávkou Hotel Atom bez nutnosti výstupu. V dopoledních i odpoledních hodinách se bude linka číslo 4 vracet od zastávky Hotel Atom zpět jako dříve. Znovu zajistí patnáctiminutový takt na zastávkách Augustina Kratochvíla a Benešova.

3/ Prodloužení vybraných dopoledních spojů linky číslo 5 podle požadavků na zastávku Hřbitov.

4/ Zavedení ranního spoje linky číslo 11 s odjezdem v 5.05 hodin z Karlova náměstí.

5/ U linky číslo 13 ve směru od Jitony urychlení odjezdu z Karlova náměstí na cca 22.20 hodin.

6/ Upravení spojů linky číslo 12 (Ptáčov) podle požadavků. Přidání 1 školního spoje.

7/ Urychlení odjezdu linky číslo 31 ze Sokolí na 7.15 hodin.

8/ Zpoždění odjezdu linky číslo 13 ve směru Jitona na 6.30 hodin z Karlova náměstí.

9/ Vedení ranního spoje linky číslo 10 ve směru ze zastávky Hřbitov přes ulici Marie Majerové.

zdroj: mluvčí třebíčské radnice Ivan Přibík