„Prostředky budou mít přímo ve svých rozpočtech, odpadne tím administrativa jak jim, tak městu,“ oznámil starosta Třebíče Pavel Pacal.

Především ale radní vyčlenili zvláště významné akce, které se pyšní velkou návštěvností a město propagují. Ty získají individuální podporu, podle starosty od 60 do sta tisíc korun.

Mezi zvláště významné akce patří Slavnosti růžového vína, Zámostí, Polanka fest, Slavnosti malých pivovarů, sportovní seriál Třebíč Open a Třebíčský půlmaraton. Mezi ostatní organizace v grantovém systému bude v roce 2019 radnice rozdělovat dva miliony korun.