„Měli jsme za úkol najít řešení, které by uvolnilo území v průmyslové oblasti," informoval Jaroslav Maliňák ze společnosti Linio Plan. Právě uvolnění stavební uzávěry v části průmyslové čtvrti bylo hlavním důvodem přípravy nové trasy. „Část jihovýchodního obchvatu jde skrze průmyslovou zónu a tím blokuje další rozvoj. Je tam stopadesátimetrový koridor, na kterém je stavební uzávěra. To brání rozvoji firmám, které se chtějí rozšiřovat," vysvětlil místostarosta Pavel Pacal.

Podle jeho slov muselo vedení města v poslední době bojovat s názory, že zkapacitnění průtahu městem oddálí možnost vybudování obchvatu. „Jak ukázal příklad Havlíčkova Brodu, je to názor neopodstatněný," řekl místostarosta.

Jeho slova nepřímo potvrdil také Ondřej Kyp z firmy CityPlan, která se studiemi o třebíčském obchvatu zabývá již od roku 2000. „I přestože se udělaly úpravy na vodorovném značení na průtahu městem, je stav dlouhodobě neudržitelný a je nutné ho řešit," je přesvědčený Ondřej Kyp.

Ten na konferenci představil studie, které se v minulosti zabývaly efektivností případné stavby obchvatu. „Pro Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) jsme v roce 2006 zpracovávali studii posouzení efektivnosti. Tam se ukázalo, že pokud bude obchvat vybudován v celé délce, to znamená východní i západní část, je to ekonomicky výhodné. Dnes to může být jinak, ale tehdy nám to tak vyšlo," popsal Kyp.

Podle místostarosty Pavla Pacala je ze strany ŘSD směrem ku Třebíči neustále argumentováno, že tranzitní doprava přes město neodpovídá potřebám výstavby obchvatu. „Nicméně tyto hodnoty jsou diskutabilní. Jsou počítány v rámci trasy Brno České Budějovice. Třebíč ale musíme brát v užším kontextu. Je tady například tranzit Dukovany Jihlava, i mezi elektrárnami navzájem," sdělil Pacal.

Mírou tranzitní dopravy a případnou efektivností snížení v případě postavení obchvatu se zabývala v roce 2007 studie společnosti CityPlan. „V roce 2007 jsme zjistili, že tranzit přes město po silnici I/23 od Jindřichova Hradce na Brno je 24 procent u osobní dopravy a u nákladní dokonce 36 procent," vypočítal Ondřej Kyp.

Podle tehdejší prognózy mělo v roce 2015 jezdit přes Masarykovo náměstí 28 tisíc vozidel denně. „Při vzniku obchvatu by došlo k odlehčení 67 procent vozidel nad 3,5 tuny a intenzita dopravy na Masarykově náměstí by klesla na 15 tisíc vozidel denně," doplnil odborník. Podle jeho slov je obchvat Třebíče stavba, kterou město nutně potřebuje. „To, že by obchvat jako celek Třebíči pomohl, jsme prověřili několikrát. Krásně se to projevilo v minulých dnech, kdy byla zavřená jednosměrně Hrotovická ulice a podjezd pod tratí," dodal Kyp.