„Situace bude výrazně horší než letos. Veškeré provozní výdaje odborů městského úřadu i příspěvkových organizací musí být poníženy o deset procent,“ popsal situaci třebíčský místostarosta Jan Karas.


V Hrotovicích budou rozpočet teprve schvalovat. „Čekáme, jak se vyvinou daňové příjmy. Velmi rámcově se dá uvažovat o desetiprocentním propadu,“ sdělil starosta Antonín Mlynář. Čísla prý porovnají s doporučeným rokem 2006, pak budou rozpočet sestavovat. „Uvidíme, kolik nám zbude na opravy chodníků a vozovek,“ řekl hrotovický starosta. Velkým soustem bude plánovaná generální rekonstrukce čistírny odpadních vod.


Pozitivní přínos se na ekonomické krizi snaží vidět Ivo Matoušek, zástupce starosty Náměště nad Oslavou. Městský rozpočet tam schválili ve středu.


Krize je normální součástí ekonomiky


„Já osobně to přijímám jako realitu. Krize je normální součástí ekonomiky. To, co se stalo, vytváří zdravý základ do budoucna,“ formuloval Ivo Matoušek svůj pragmatický přístup. „Museli jsme snížit provozní výdaje na nezbytnou částku. Vytváříme si tím polštář pro budoucnost,“ dodal.  „Došlo k propadu příjmů o 18 procent. Detailně jsme probrali všechny kapitoly rozpočtu. Někde se ubralo méně, někde více a někde je to na stejné úrovni roku 2009. Neexistuje ale žádná, kde bychom šli nahoru,“ vysvětlil zástupce starosty. Podle Ivo Matouška má krize výhodu v tom, že se rapidně snížily ceny zakázek. Oproti kalkulovaným nákladům prý až o 40 procent.


Městu Jaroměřice klesly příjmy za rok 2009 o 15 procent, což představuje 5,5 milionu korun. Radnice tak podle údajů finančního odboru musela zastavit nebo odložit některé akce. Odbory města i příspěvkové organizace obdrží sumu peněz na úrovni roku 2008.


„Zatím je schváleno rozpočtové provizorium. Ke škrtům dojde, bude se to přizpůsobovat rokům 2005, 2006, možná 2007,“ sdělila Ludmila Nevařilová, vedoucí finančního odboru z Moravských Budějovic. Celkový letošní propad daní prý nelze zatím přesně odhadnout, bude to ale určitě přes pět milionů korun.


Návrh rozpočtu na rok 2010 projednalo včera zastupitelstvo Jemnice.


„Přistoupili jsme k úsporám, od půlky roku jsme spořili,“ sdělil starosta Miloslav Nevěčný. Město má zažádáno o několik dotací. „Na vlastní podíly bohužel nezbývá, budeme si muset brát úvěr,“ vysvětlil starosta.