Nadace ČEZ podporuje vznik nových stromořadí i obnovu historických alejí od roku 2011. Počet schválených žádostí za necelých osm let činí bezmála 400. Jen letos na jaře bylo schváleno 28 projektů výsadby zeleně a stromů s finančním příspěvkem v hodnotě 2 766 611 korun. Nejčastěji se sázely lípy a ovocné stromy kolem cest a cyklostezek. Nezřídka se do výsadby zapojily školy či rodiny s dětmi.

„Klimatické podmínky se v Evropě mění, o to více roste význam zeleně v našem okolí. Rádi proto podpoříme výsadbu všude tam, kde dává smysl a prospěje přírodě i místním občanům,“ dodává ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

O schválení grantové žádosti rozhodne v průběhu srpna správní rada nadace, přičemž všechny stromy financované z nadačního příspěvku v roce 2018 musí být vysazeny do konce letošního roku.