„Názor většiny občanů v obci je takový, že to nechtějí. Už teď jezdí přes obec nákladní vozy, třesou se tu domy a to se odráží na statice budov. Proto o to není ze strany obyvatel zájem,“ zdůvodnila starostka Menhartic Božena Gliganičová.

Lidé v obci dali svůj jasný názor najevo i na veřejné schůzi, která byla za tímto účelem svolaná. Ještě před léty řešili Menhartičtí debaty o obchvatu, který jim kraj nabízel. Jako vhodná se jevila varianta obchvatu jižní stranou nad střediskem zemědělského družstva.

„Najednou ale přišli z kraje s tím, že by to bylo drahé a že udělají obcí průtah,“ uvedla starostka. To by znamenalo rozšíření stávající silnice. Gliganičová je ale přesvědčena, že nejlepší řešení je obchvat.

Rozšíření vozovky si nepřeje ani obyvatel obce Pavel Ellinger. „Jsou tu úzká místa, kde ani není možné zhotovit chodník alespoň z jedné strany,“ namítal. Myslí si, že už nyní jezdí kamionů přes obec stále více, protože vozí dřevo do Rakouska, kde je jeho cena vyšší. „Mně by se líbil obchvat,“ uzavřel Ellinger debatu.

Kraj si vede svou

K situaci se vyjádřil i další obyvatel obce Karel Niederhafner. Deníku řekl: „Domy jsou blízko silnice. Už teď je to nepříjemné, jak tudy projíždějí nákladní vozy. Myslím si, že by se měl ten povrch popraskané vozovky pořádně upravit. Podle mého by to stačilo alespoň prozatím. Pro rozšíření vozovky ale nejsem. Pokud by tudy mělo jezdit více aut než dosud, pak jsem jasně pro obchvat.“

Podle informací mluvčí krajského úřadu Jitky Svatošové je dokončena projektová dokumentace pro územní řízení a byla zahájena majetková příprava. Že jednání s téměř pětaosmdesáti účastníky územního řízení nebude jednoduché, ví i Svatošová. „Někteří občané a obec nesouhlasí s realizací této stavby, mají strach, že se sem stáhne kamionová doprava,“ uvedla.

Kraj Vysočina bude prý nadále jednat s majiteli a zástupci obce.

„Ale vzhledem k tomu, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu schválenou v Zásadách územního rozvoje kraje Vysočina, tak mohla být na úsek II/410 Jemnice - Menhartice podána žádost o vydání územního rozhodnutí i přes nesouhlas vlastníků a obce,“ konstatovala Svatošová.

Proti územnímu rozhodnutí se odvolal pouze jeden účastník. „Odvolání ve věci umístění komunikace Jemnice – Menhartice jsme obdrželi dne 16. května. Vzhledem k tomu, že v odvolání byly vzneseny výhrady vůči stanoviskům dotčených orgánů, požádali jsme o posouzení nadřízené správní orgány,“ vysvětlil Lubomír Svoboda z vysočinského krajského úřadu.

Na jejich úřad již dorazilovyjádření ministerstva životního prostředí, čeká se na stanoviska dalších úřadů. Teprve pak kraj rozhodne.