Aktivní politika zaměstnanosti je skutečně účinná. Ovšem v rámci Vysočiny se její účinnost dá počítat na stovky nových pracovních míst. Náklady však sahají do milionů. Tím, ale nechci říct, že nemá svůj smysl. Hlavním tahounem je však hospodářský cyklus. Česko je nyní ve fázi expanze. To například znamená, že k nám míří noví investoři, roste HDP, snižuje se nezaměstnanost a roste poptávka.

Vše ale musí skončit. Až hospodářský cyklus dosáhne vrcholu, začne sestup, tedy fáze kontrakce. S ní se začne zvyšovat nezaměstnanost a pak budeme aktivní politiku zaměstnanosti opravdu potřebovat.