Včera se konalo v bazilice sv. Prokopa slavnostní předávání maturitních vysvědčení studentům katolického gymnázia. „Maturity byly celkem úspěšné. Máme šest vyznamenání, ale bohužel dvěma studentům se nazadařilo a oprava je čeká v září,“ sdělila třídní učitelka oktávy Hana Kopecká.

V deset hodin začala mše svatá za účasti generálního vikáře Jiřího Mikuláška. Bazilika byla plná rodičů, prarodičů a také kamarádů, kteří se přišli podívat na letošní maturanty. „Já jsem maturoval minulý týden, takže vím, co je to za skvělý pocit, když držíte maturitní vysvědčení v ruce,“ řekl Ladislav Chloupek, který letos úspěšně ukončil střední školu stavební a přišel se do baziliky podívat na své bývalé spolužáky.

Maturanti mají před sebou přijímací zkoušky na vysoké školy a pak je čekají nejdelší prázdniny v životě.