Střední průmyslová škola Třebíč byla totiž Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) požádána o zajištění opravných a náhradních maturitních zkoušek v podzimním termínu. Jako spádová škola poskytla prostory a zadavatele pro písemné zkoušky žáků ze středních škol nejen v Třebíči, ale i v Moravských Budějovicích a Velkém Meziříčí. Ze 13 středních škol regionu bylo k podzimnímu termínu přihlášeno celkem 269 žáků.

Začátek nového školního roku tedy probíhal na třebíčské průmyslovce poněkud netradičně. Písemné zkoušky společné části odstartovaly hned v pondělí 3. září v poledne češtinou a pokračovaly v dalších dnech zkouškami z anglického, německého a ruského jazyka a z matematiky. „Nejvíce žáků prošlo školou ve středu 5. září, kdy se prolínaly didaktické testy a písemné práce z ruského a německého jazyka s didaktickým testem z matematiky," řekl ředitel průmyslové školy Zdeněk Borůvka.

Při běžném chodu školy bylo potřeba uvolnit najednou 14 učeben a s náhradníky 17 vyučujících, kteří písemky a testy zadávali. Z toho důvodu musel ředitel školy tři dny po prázdninách přistoupit k vyhlášení ředitelského volna pro dva ročníky.

Výsledky didaktických testů uvolní CERMAT školám nejpozději 11. září, kdy mohou začínat ústní a profilové zkoušky. Na rozdíl od jarního termínu tedy bude moci předseda maturitní komise oznámit maturantovi známky ze všech předmětů i celkové hodnocení zkoušky ihned při vyhlašování výsledků ústních zkoušek.