Zástupci škol nominovali za uplynulý školní rok žáky, kteří kromě vzorného plnění svých povinností dosáhli dalších výsledků a reprezentovali v soutěžích v matematice, chemii, v českém jazyce, angličtině a němčině, v přírodních vědách, dějepisu, historii či v různých sportovních odvětvích.

Starosta Pacal mladým lidem řekl, že ocenění patří nejen jim, ale i učitelům a rodičům. "Právě oni vás dovedli až sem. Je důležité, abyste ve své iniciativě a nadšení neustávali a pokračovali v dalších letech. Vše máte před sebou, záleží jen na vás, jak s tím naložíte,“ poznamenal první muž města.

Ocenění žáci  

Tereza Štorková, ZŠ a MŠ Bartuškova
Adam Daniel Krotký, ZŠ a MŠ Bartuškova
Johannes Spekhorst, ZŠ Benešova
Kamila Holubová, ZŠ Benešova
Jakub Jakoubek, ZŠ Horka – Domky
Lukáš Mareš, ZŠ Horka – Domky
Jan Adam Onderka, ZŠ T. G. Masaryka
Richard Královský, ZŠ T. G. Masaryka
David Chloupek, ZŠ Kpt. Jaroše
Martin Železný, ZŠ Kpt. Jaroše
Filipi Yao, ZŠ a MŠ Na Kopcích
Nikola Kopečná, ZŠ Týnská  

Zdroj: MÚ Třebíč