Městská rada minulý týden prodloužila termín kolaudace pro všechny tři markety. O posunutí termínu požádala společnost Lima Real, která výstavbu obchodů zajišťovala. Důvod? Například u Sparu nevyhovují mezery mezi regály. Česká norma požaduje rozteče mezi nimi o třicet centimetrů větší. „Důvodem je rozdíl norem v České republice a západních státech. Vzhledem k tomu, že se jedná o první stavbu tohoto typu v České republice, vycházela projektová dokumentace z podobných již vystavěných supermarketů v zahraničí,“ vysvětlil jednatel společnosti Lima Martin Běhal. Provozovatel Sparu nyní měl objednat nové regály, které budou užší.

Spar je ve zkušebním provozu od prosince 2006. Městská rada termíny kolaudace nyní prodloužila na konec února příštího roku.

Obchodní střediska Lidl a Interspar u Znojemské ulice měla být zkolaudována 30. listopadu. Rozhodnutí rady termín posunulo o sedm měsíců. V tomto případě je důvodem chybějící měření hluku. Ve své žádosti o posunutí termínu se Lima Real odvolává na metodický předpis ministerstva životního prostředí, který doporučuje měřit hluk vyvolaný dopravou pouze v období březen – červen, září – říjen. „Z tohoto důvodu je nejbližší možný termín provedení příslušných měření až březen 2008, pokud budou příznivé povětrnostní podmínky,“ stojí v žádosti.

Podle vedoucího stavebního odboru třebíčské radnice Vladimíra Obršlíka je zkušební provoz supermarketů běžnou praxí. „Je to v souladu se stavením zákonem. Hlučnost se musí měřit za plného provozu, nelze objekt zkolaudovat předtím,“ řekl Obršlík. „V případě rozsáhlejších nebo složitých staveb je použití zkušebního provozu obvyklé,“ potvrdil Jan Strejček z Krajského úřadu kraje Vysočina.

Termín kolaudace pro markety u výpadovky na Znojmo třebíčští radní nezměnili poprvé. Změnili také podmínky prodeje – bez vědomí městského zastupitelstva, které prodej pozemků schvalovalo.

Prodejem pozemků se nyní zabývá antimonopolní úřad, který zkoumá, zda město Třebíč při prodeji pozemků postupovalo jako dobrý hospodář se svěřeným majetkem.