Malotřídku o pěti ročnících a dvaadvaceti žácích spravují v Polici. „Každá obec se může svobodně rozhodnout, na co chce vynakládat peníze. Někde chtějí vodní areál, jinde třeba sjezdovku. My chceme školu, i když víme, že se to nemůže finančně vyplatit," řekl starosta obce Karel Janoušek.

Udržet školu se snaží také v Beneticích. „V současné době ji navštěvuje jedenáct dětí. Při nedávném zápisu do prvních tříd se pro příští školní rok zapsalo sedm dětí, z toho dvě budou mít zřejmě odklad," řekl benetický starosta Karel Houzar. Celkově by si tak od září škola polepšila o dva žáky, protože nyní ji navštěvuje jedenáct dětí, příští školní rok by to mohlo být třináct žáků. „Třináct dětí je ale pro nás dlouhodobě minimální hranicí. Podle toho, kolik dětí je ve spádové školce ve Svatoslavi, to vypadá, že školu v příštích čtyřech až pěti letech udržíme," podotkl.

Také budoucnost polické školy by měla být příznivá. „Pokud nevznikne zákon, který by stanovoval nějaký počet žáků na školu nebo třídu, a takové snahy se vloni objevily, tak to tak jako dnes může fungovat dalších dvacet let," zmínil Janoušek.

Rušení malotřídek by prý nepřivítal nikdo. „Bylo by chybou, kdyby se tyto školy zavřely. Často říkám, že vesnice, která nemá školu, je chudou vesnicí," poznamenala ředitelka Základní školy v Polici Marie Frühaufová a připomněla konkrétní výhody. „Individuální přístup k žákům, žádné dítě není anonymní, jak je tomu ve velkých školách. Navíc u nás neexistuje šikana. O dětech víme vše, neřešíme jen to, že někdo dostane pětku, víme, že se na tom mohou podepsat problémy v rodině nebo spory mezi sourozenci. To vše dokážeme včas podchytit a přirozenou cestou řešit," vylíčila ředitelka.

Podobný názor sdílí i v Beneticích. „Mladší se učí od starších, děti jsou vedeny ke vzájemné toleranci, pomoci druhým i k samostatnosti," řekl starosta Houzar.

Udržet polickou školu vyjde obecní rozpočet na statisíce ročně. „Ve dvou třídách máme pět ročníků. Stanovený počet na jednu třídu je dvanáct dětí, takže máme výjimku na dva žáky. Na školu máme vyčleněno zhruba půl milionu ročně a na mateřinku asi 250 tisíc korun," upřesnil starosta Janoušek.

KAMIL ČERNÝ