„Lidé by museli dojíždět. Je to celá léta zaběhlé,“ reagoval 43letý majitel staršího domku Petr, který svou nemovitost už několikrát přestavoval. „Možná měly zůstat i ty okresy,“ dodal.


„Činnost stavebního úřadu se osvědčila. Lidé mají zájem, aby to zůstalo. Myslím si, že je to jenom administrativní snaha, že to žádný přínos nebude mít. Nevidím v tom efekt,“ vyjádřil se k problému starosta Okříšek Josef Kula. V případě zrušení stavebního úřadu by lidé z okolních obcí totiž museli dojíždět až do Třebíče.


Stavební úřad v Okříškách patří k těm větším svého druhu. Za loňský rok vydal na 243 rozhodnutí a 182 sdělení. Do jeho působnosti spadá 18 obcí.
Za zachování stavebního úřadu bude bojovat i Petr Piňos, starosta Budišova.


„Můj názor je, že úřady jsou na vesnicích pro lidi důležité,“ řekl. Rada městyse bude záležitost projednávat na pondělní schůzi. Podle slov starosty lze prý předpokládat, že na podporu udržení stavebního úřadu v bývalé střediskové obci přijme usnesení.


V Hrotovicích usnesení už přijali. „Napsali jsme stanovisko na Svaz měst a obcí. S rušením nesouhlasíme,“ sdělil starosta Antonín Mlynář.


Které stavební úřady se zruší a zda vůbec, dosud není jasné. „Nový ministr Cyril Svoboda zatím zvažuje všechny možné varianty,“ sdělil Hynek Jordán, mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj. „Jedna z reálných možností je zachování současného stavu, a to i s přihlédnutím k názorům mnoha starostů,“ dodal.


Starosta Okříšek Josef Kula si pochvaluje dobrou spolupráci se Svazem měst a obcí. Je to připomínkové místo, kde prý mají obce zastání.


Podle Jaromíra Jecha, výkonného předsedy, Svaz už dvakrát v minulosti vyjádřil zásadní nesouhlas se zrušením stavebních úřadů v obcích I. typu. Poprvé v roce 2003 při přípravě nového stavebního zákona, podruhé při jeho projednávání v Parlamentu České republiky o dva roky později. Zamítavé stanovisko Svazu předal opět ministerstvu pro místní rozvoj i začátkem prosince.


Vyšší kvalifikace


Jednou z uvažovaných variant, které ministerstvo připravuje, je zachování stavebních úřadů v menších městech a obcích, ovšem za předpokladu obsazení kvalifikovanými pracovníky. Státní správu by měli zajistit lidé s vysokoškolským vzděláním v magisterském nebo bakalářském studijním programu nebo v oboru stavebním, architektonickém nebo právním.


„Tato varianta je určitě přijatelná a přispěla by ke zvýšení kvality výkonu státní správy,“ řekl okříšský starosta Josef Kula. „Problém je ale v nedostatku pracovníků v důsledku úrovně platů ve veřejné správě. Sehnat stavaře s potřebnou kvalifikací na stavební úřad při dnešních platech ve stavebnictví není vůbec jednoduché,“ dodal.