„Ano, za letošek nám opravili 200 metrů chodníků, udělali zábradlí u hasičské nádrže a další zábradlí u jiné nádrže budou ještě dělat. Město nám zajišťuje i svoz odpadu. Myslím si ale, že jako samostatná obec bychom měli možná na víc,“ mínila předsedkyně osadního výboru Budíkovic Andrea Peštálová.

Budíkovice s 250 obyvateli jsou integrovanou obcí Třebíče. Peštálová je přesvědčena, že Třebíč do jejich obce investuje málo peněz. „Už jsme uvažovali dávno o tom, že bychom se osamostatnili. A dosáhli bychom i na nějaké dotace. Ale bohužel kvůli změně v zákonu se už osamostatnit nemůžeme,“ uvedla.

Že mnohým malým obcím brání podmínky v zákoně, aby se osamostatnily, potvrdil i tajemník náměšťské radnice Pavel Janata: „Skutečně je tomu tak. V paragrafu 21 Zákona o obcích, který už platí desítku let, jsou uvedeny podmínky, za jakých se může obec osamostatnit. Mezi nimi je například to, že po oddělení musí mít obec alespoň tisíc obyvatel a část obce, která se chce oddělit, musí mít samostatné katastrální území.“

Sny jsou zatím nesplnitelné

Sen o samostatnosti se tak rozplynul i pro třísethlavé Ohrazenice, které spadají pod Jaroměřice nad Rokytnou. „Když zjišťuji, jak jsou na tom samostatné obce o stejné velikosti jako my, tak si myslím, že bychom měli dostat víc peněz,“ soudil předseda tamního osadního výboru František Plíšek. Jaroměřice jim vyčlenily kolem 70 tisíc korun, nepočítaje v to náklady na údržbu v obci.

Podle Plíška potřebuje ale obec větší investice. „Určitě bychom potřebovali zpevnit a opravit komunikace, odbahnit horní rybník i hasičskou nádrž a u té navíc zpevnit břehy. A také bychom chtěli jednou dokončit rekonstrukci bývalé budovy školy, aby z ní byl kulturní dům s vestavěnými byty,“ líčil sen Ohrazenických. „Na druhou stranu jsem rád, že nějaké peníze dostaneme,“ přiznal.

S tím, že by integrované obce na tom byly lépe, než samostatné obce, nesouhlasí starosta Číměře Václav Komínek: „Integrované obce na tom nejsou líp, rozhodují za ně větší obce.“ V Číměři se 210 obyvateli každoročně hospodaří s 1,5 až 1,6 milionem korun. „Před lety jsme získali dotaci kolem osmi milionů korun na společenské centrum v obci. Letos a příští rok vybudujeme novou čističku a kanalizaci, vyjde to na 25 milionů korun. Z toho šest milionů korun zaplatí obec,“ přiblížil číměřský starosta.

Samostatnost stodevadesátihlavé obce Kostníky si pochvaluje tamní starosta Jan Nekula: „Rozpočet obce je kolem dvou milionů osm set tisíc korun. Máme velký katastr a tak dostáváme více peněz z daní. Když něco chceme a máme na to, tak si to pořídíme. Integrované obce musí o všechny peníze žádat. Kdyby se bývaly dříve osamostatnily, byly by na tom lépe.“ Kostnickým se podařilo z Programu obnovy venkova získat dotaci ve výši 110 tisíc korun na asfaltování cesty. Letos zaměstnali po dobu tří měsíců dvě osoby na veřejně prospěšné práce.

Větší integrované obce by osamostatnění přivítaly, nejmenší integrované obce jsou se současným stavem takřka spokojeny. „Většinu našich požadavků se daří splnit. Jen rekonstrukce čističky odpadních vod a kanalizace jsou pro nás hudbou budoucnosti,“ poznamenal zástupce třebíčské místní části Sokolí František Šeda. Jednou z věcí, co potřebují je, aby do obce zajížděly přes den alespoň dva spoje městské autobusové dopravy. „Máme tu spoustu starších obyvatel,” tvrdil.