Na rekonstrukci lze čerpat dotaci z Kraje Vysočina, což vlastníci plánují využít. Podmínkou je však spoluúčast obce, ve které se památka nachází. Pyšelští zastupitelé se na svém nedávném zasedání po krátké debatě rozhodli přispět částkou 33 tisíc korun formou daru.

Malá tvrz s gotickými detaily je dnes už poměrně výjimečná právě tím, jak je zachovalá. Jde o autentický doklad, jak vypadala sídla drobné šlechty v době, kdy českým zemím vládli Lucemburkové.