Podle některých z nich nebyly splněny podmínky, které si zastupitelé vymínili. Uniplet měl doložit, že nemovitosti jsou bez zástavního práva a nejsou ekologicky zatížené. A Ředitelství silnic a dálnic (Řsd) se mělo zavázat, že je od města vykoupí na stavbu obchvatu.


Právě budoucí stavba obchvatu byla argumentem, proč by město majetek Unipletu kupovat mělo. Obchod velmi aktivně prosazoval místostarosta Jan Karas (KDU-ČSL). Neuspěl ale ani napodruhé.


Zástavní právo na nemovitostech Unipletu totiž vázne. Zastaveny jsou majiteli, americké společnosti Monarch. První z podmínek tedy splněna není. Potvrdila to i právnička třebíčské radnice Marie Veselá. „Náš názor je, že zástavy tam budou,“ řekla.


Vedení společnosti Uniplet se sice zavázalo, že při podpisu smlouvy město dostane do rukou žádosti o výmaz zástavního práva, to ale mnozí nepovažovali za přesvědčivý argument.


„Píše se tu, že zástavní právo lze smazat během okamžiku. To si neumím představit. To snad mají strýčka generálním ředitelem katastrálního úřadu,“ podivil se Miroslav Zahrádka (KSČM).


Místostarosta Karas se ale domnívá, že podmínky splněny jsou. Včetně ekologické. Materiál od české inspekce životního prostředí, který zastupitelé dostali na stůl, ovšem uvádí, že přetrvává kontaminace spodních vod, i když rizika ohrožení zdraví lidí podle inspekce prokázána nebyla a nebylo ani zjištěno ohrožení ekosystému. „Když budou v budoucnu zjištěny ekologické zátěže, je prodávající připraven nahradit kupujícímu ztráty,“ hájil Karas.


Mrtvé peníze


„Ekologické škody tam jsou a když budou větší, tak nám je zaplatí? To mě docela děsí. To nemluvím ani o stanovisku silnic a dálnic, které nelze považovat za stanovisko, které by potvrzovalo, že Řsd nemovitosti vykoupí. Kupovat by bylo uspěchané a nezodpovědné,“ odmítl Pavel Heřman (HZNR).
Jan Karas se ale nevzdával. „Výkup je pro výstavbu obchvatu naprosto zásadní,“ tvrdil.


Transakci ale nedoporučil ani finanční výbor zastupitelstva. „Jedná se v tuto chvíli o umrtvení minimálně 16 milionů korun do nemovitostí, u nichž nevíme, jakým způsobem s nimi bude v průběhu času nakládáno,“ vyjádřila se předsedkyně výboru Julie Dolejší (KSČM).


Transakci, která by město stála postupně celkem 56 milionů korun, chtěli minule místostarostové Karas a Stanislav Mastný prosadit malou lstí. Ukryli ji do balíku banálních prodejů majetků, které měli zastupitelé schválit najednou. Ani ve čtvrtek nebyl nákup pozemků samostatným bodem, ale součástí přesunů peněz v rozpočtu. Zastupitelé však peníze na pozemky Unipletu škrtli.