Vzpomínkový den proběhne v neděli 20. května 2018 od čtrnácti hodin v Lukově. Program začne mší svatou za oběti komunistického režimu, kterou bude celebrovat Karel Orlita, následně budou položeny květiny u památníku a na počest babických obětí zazní také hudební vystoupení.

Od patnácti hodin si zájemci budou moci prohlédnout výstavy v pamětní síni Jana Buly a od půl čtvrté proběhne beseda a diskuze s Luďkem Navarou, Janem Růžičkou a Miroslavem Kasáčkem na téma Babické tragédie a osudy kněží, rodů a rodin. Odpoledne uzavře promítání dokumentu Mlynáři od Babic.

Další politickou obětí babických událostí je farář Václav Drbola. Církev usiluje o blahořečení obou obětí komunistického režimu. Blahořečení je předstupeň svatořečení. Spisy o kněžích Drbolovi a Bulovi již převzal Vatikán. Proces posuzování může trvat i několik let.

Ivana Říhová