Významnou událostí pro celý kraj se stane otevření pamětní síně nesoucí jeho jméno, které se uskuteční v sobotu 10. září v Lukově. Účast na slavnosti již potvrdil z brněnského biskupství Jiří Mikulášek a Karel Orlita, který má na starosti proces blahořečení Jana Buly a Václava Drboly, započatý v roce 2011. Za zaneprázdněného ministra kultury ČR Daniela Hermana přijede jeho náměstkyně Hana Matoušková, dále pak předsedkyně Konfederace politických vězňů ČR Naděžda Kavalírová, výkonná ředitelka Platformy evropské paměti a svědomí Neela Winkelmann, starosta Orla Stanislav Juránek a v zastoupení hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka se akce zúčastní radní Marie Kružíková.

Pamětní síň bude v prostorách fary, historicky významného objektu, který byl zachráněn pomocí Nadace ČEZ, Programu rozvoje venkova a obce Lukov, čímž se celkově zlepšil i vzhled vesnice. V samotné faře najde návštěvník mimo pamětní síně též společenský a výstavní sál a obecní knihovnu.

Za oběti komunistického režimu bude mši svatou ve 14 hodin v lukovském kostele sv. Jana Křtitele celebrovat Jiří Mikulášek. Poté hosté položí květiny k památníku obětem první světové války a totalitní vlády, načež budou následovat projevy osobností. Významným momentem se stane udělení odznaku účastníka odboje a odporu proti komunismu popravenému Jaroslavu Melkusovi, který převezme jeho syn Jaroslav. Toto ocenění mu předá Eduard Stehlík, ředitel odboru pro válečné veterány a hroby Ministerstva obrany.

Fara v Lukově.Zdroj: Pavel Kyštof Novák

Vrcholem vzpomínkových oslav bude otevření a požehnání pamětní síně Jana Buly a výstav Věřím, že můj krátký život nebyl nadarmo a Vyhnanci. Tu připravili Miroslav Kasáček a Luděk Navara jako trvalou vzpomínku na násilné vystěhování lukovských občanů, jakož i jinak postižených rodin v padesátých letech minulého století.

V pamětní síni bude vystaven Bulův primiční ornát, který ukrývala jeho rodina až do roku 1968 pod podlahou a pak ho předala knězi, budějovickému rodákovi Jaroslavu Beránkovi. Po jeho smrti zůstal uschován na faře jeho posledního působiště v Miroslavi, odkud se nyní vrátil do Lukova. Dalším vzácným exponátem bude Bulův kalich, který se zachoval v Rokytnici.

Sobotní program doplní výstava Mlynáři od Babic a promítání dokumentu ČT Ostrava Dopisy z cely smrti, kde mezi významnými osobnostmi našeho národa jsou prezentováni i občané Lukova Jaroslav Melkus a Jan Bula. Na závěr slavnosti proběhne představení knihy Luďka Navary a Miroslava Kasáčka A přece budu blízko o životě a mučednické smrti kněží Jana Buly a Václava Drboly.