Sypanou hráz bude nutné utěsnit, před rekonstrukci je i vypouštěcí mechanismus a přepad. Současný totiž není dimenzován na stoletou vodu.

Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o součinnosti mezi radnicí a rybáři. „Vybagrované bahno se může vyvézt na zemědělské pozemky, protože rozbory prokázaly jeho čistotu,“ zmínil mluvčí radnice Ivan Přibík. Nádrž Lubí byla postavena v letech 1960 až 1962 brigádami Moravského rybářského svazu.

„Původně sloužila jako záložní zdroj pitné vody pro okresní město. Dnes se používá již jen k rekreačním účelům,“ podotkl mluvčí. Kromě koupání ji využívají rybáři. Je oblíbeným cílem procházek Třebíčanů, po hrázi vede i cyklostezka. Vlastníkem nádrže je město, dlouhodobým nájemcem je Moravský rybářský svaz.