Volební místnost se nachází v prostorách Střední průmyslové školy v Demlově ulici. Chodí tam v okrscích 16 a 18 hlasovat lidé z části sídliště Horka - Domky, jen osmnáctý okrsek má více než 400 voličů, takže práce bude po uzavření místnosti v sobotu ve 14 hodin dost.

"Minule jsme měly výsledek hlasování, který se překrýval s tím celostátním," doplnily informace členky komise z "osmnáctky", které se tu scházejí pravidelně.