Zatímco v bazilice se mohli lidé rozhlédnout 
z trpasličí galerie či nakouknout do útrob varhan, v muzeu se mohli podívat na zámeckou půdu.

Zajímavou novinkou Noci kostelů byla možnost dostat se do kaple Povýšení svatého Kříže v Týně.

Tam je přivítaly dvě mladé průvodkyně, které se s nimi podělily o zajímavosti kolem této nepříliš známé třebíčské památky.

„Kaple byla zbudována roku 1357. Stojí při staré obchodní stezce k Přibyslavicím. Dříve byla majetkem třebíčského kláštera, ale dnes patří městu Třebíči. Každoročně se zde na svátek svatého kříže 14. září koná poutní mše," informovala jedna z nich.

V kapli byla k vidění rovněž výstava obrazů, které jsou inspirovány dílem malíře a ilustrátora Vlastimi
la Tomana. Vzpomínku na loni zemřelého třebíčského čestného občana vytvořili studenti katolického gymnázia.