„Odbor dopravy připravil reakci, rada města souhlasí s tímto návrhem, byl odeslán občanům. Obsahuje odpověď na některé konkrétní návrhy, co s nimi lze či nelze udělat,“ uvedl třebíčský starosta Pavel Pacal.

V odpovědi je nástin, jakým způsobem město plánuje případné rozšíření parkovacích míst.

Radnice zadává zpracování studie, která se bude týkat parkoviště před jedním z paneláků na ploše, jež je přes silnici naproti Kauflandu. Nachází se vedle objektu, v němž se dělá potisk.

Vedle tohoto veřejného parkoviště už existuje nájezdová rampa. Díky ní se dá parkovat až u paneláku, který stojí ve svahu.

„Idea spočívá v tom, že stejně jako u Kauflandu by se udělalo patro i nad tímto parkovištěm. Studie prověří, zda by šlo tuto část zastřešit. Využila by se stávající příjezdová rampa. Myslíme si, že by mohlo vzniknout poměrně dost parkovacích míst a řešení by mohlo být velmi efektivní,“ vysvětlil Pacal. „Pokud se podíváme na Novodvorskou ulici, prostor hledat místo, kde vybudovat parkoviště, není. Navíc při požadavku, aby to nebylo na úkor zeleně,“ poznamenal.

Podle jeho slov se uvidí, co vzejde ze studie. „Těžko říct, jaké technické podmínky budou možné, od toho se odvinou další kroky. Mám na mysli, zda to bude naprojektovatelné a podobně. Předpokládáme, že do konce roku bychom měli mít informaci, zda se dá postupovat v projekční přípravě parkoviště dál,“ řekl starosta. Novodvorská ulice je lidnatá, stojí tam několik vyšších dlouhých paneláků. Za dobu jejich existence se počty aut zněkolikanásobily. Zároveň je problém právě kvůli svažitosti terénu. Svahy jsou zčásti ozeleněné.

Nešlo by třeba do srázů vysázet víc stromů či keřů? Starosta Pavel Pacal při pohledu na letecký snímek ulice podotkl, že už to nejde. „A domnívám se, že pokud by se parkovací místa rozšířila na zelené pásy, které oddělují chodník od silnice, šlo by o likvidaci přirozené vegetace,“ dodal.