Sedm majitelů domů požaduje, aby radnice sběrný dvůr v ulici nestavěla. Má se tam totiž podle plánu přesunout z Táborské ulice. Chtějí také zakázat vjezd nákladních automobilů do ulice. Lidé v petici uvádějí, že v lokalitě dojde ke zhoršení pohody bydlení. Obyvatelé prý budou obtěžováni hlukem z provozu automobilové dopravy, možným zápachem a zvýšenou prašností.


Na Klinkách si staví dům i rodina Petra Blechy. Zlobí ho, že o sběrném dvoru před okny se dozvídají až ve chvíli, kdy je vydáno územní rozhodnutí. „Dvůr je aktuální, pokud bude postaven se souhlasem občanů. Nejsme v zásadě proti, ale musí splňovat určité parametry a nezasahovat do bydlení,“ řekl Petr Blecha.


Problémem ulice Na Klinkách je skutečnost, že bezprostředně sousedí s areály firem, provozujících výrobu a služby. Na jedné straně vozovky stojí a rostou další rodinné domy, o pár metrů dál je už “průmysl“. Jedná se o smíšenou zónu. Najdou se i občané, kteří přemístění sběrného dvora vítají. Starousedlík Miroslav Caha opravuje poblíž své zahrady auta. Do dvora to alespoň prý bude mít blízko.


Starosta Ivo Uher sdělil, že peticí se bude zabývat rada města na nejbližší schůzi. Přemístit dvůr jinam ale asi nebude reálné. Ulice Na Klinkách byla vybrána jako nejlepší lokalita, navíc město získalo na dvůr dotaci.


Panu Leoši Zahrádkovi by sběrný dvůr zase až tak nevadil. Není ovšem nadšený z desítek autobusů, které denně vyjíždějí z parkoviště a vrací se zpět. Autobusy využívají pozemek firmy Čikom. Jednatel Miroslav Sochor vysvětlil, že autobusy ulicí rodinných domků projíždějí pouze od pondělí do pátku a jen přes den. Výhledově se prý počítá s novým vjezdem z opačné strany.