Vyplývá to z průzkumu občanského sdružení TIMUR, které již potřetí zkoumalo mobilitu a místní přepravu cestujících v Třebíči. Předchozí průzkumy proběhly v letech 2008 a 2005 a umožňují tak vysledovat trendy, které ve městě v dopravě probíhají. A rovněž je porovnat s výsledky dalších měst.


„Příznivým jevem je skutečnost, že o téměř celé dvě třetiny vykonaných cest se dělí udržitelné formy dopravy; tedy pěší cesty (35,4 procenta), cesty veřejnou hromadnou dopravou (24,3 procenta) a cesty na kole (5,4 procenta),“ informovala Michaela Pomališová z TIMURu.


Z hlediska udržitelnosti dopravy došlo v roce 2010 oproti roku 2008 ke zlepšení o 3,7 procentních bodů. Na druhou stranu ale skoro stejná hodnota (3,5 procenta) chybí k dosažení úrovně naměřené před pěti lety.


Přeprava a mobilita obyvatel Třebíče je z jedné třetiny (33,1 procenta) založena na automobilové dopravě. Podíl počtu cest automobilem v porovnání s ostatními městy republiky se nachází mírně nad průměrem. V porovnání s průzkumem z roku 2008 je to pokles o dvě procenta.


„Tady může hrát roli i ekonomická krize a to, že se lidé snaží více šetřit,“ myslí si starosta Třebíče Ivo Uher.


S tím souhlasí i Pomališová: „Ano těch důvodů může být několik. I cena pohonných hmot se na tom podepsala.“


Lidé jezdí v autě ve větším počtu


„Příznivý trend lze sledovat v dílčím indikátoru, který měří počet cestujících v jednom autě. V pětiletém období se tento trend ubírá přímým směrem k udržitelnosti – zvyšuje se podíl cest, kdy v jednom autě jedou nejméně tři lidé a ubývá těch, kdy cestuje řidič sám,“ řekla Pomališová.


Zatímco počet cest, kdy řidič jezdí v automobilu sám, klesl za posledních pět let o přibližně patnáct procent, počet cest, kdy sebou veze ještě nejméně další dva lidi, se více než zdvojnásobil z 13,2 na 29,3 procent.


Pěšky chodí lidé nejčastěji, ale méně


Doprava pěšky je vůbec nejčastějším prostředkem cestování v Třebíči. Přesto její podíl na dopravě výrazně klesá. Zatímco před pěti lety tento způsob dopravy preferovalo 42,2 procenta a o tři roky později to bylo 41 procent, nyní je zde pokles téměř o šest procent.


Kolo využívají Třebíčané v 5,4 procentech případů, což je o proti předloňskému průzkumu nárůst téměř o čtyři procenta. „To číslo je určitě velmi pěkné. Jsou i města, kde cesty na kole představují sotva jedno procento, což ale souvisí například i s tím, jak je tamní terén kopcovitý,“ dodala Michaela Pomališová. „To je docela paradox, protože znám jen málo měst tolik členitých, jako Třebíč,“ okomentoval statistiku Uher.


„Já nejčastěji chodím pěšky, případně na kole. Ovšem pro kolo je tu jednak nevhodný terén a ani vybudovaná infrastruktura pro to není příliš stavěná,“ podělil se o své nečastější prostředky k dopravě sedmadvacetiletý Tomáš Protivínský z Třebíče.


„Výsledky průzkumu spolu s výsledky průzkumu spokojenosti najdete na webu města, odkaz Zdravé město - Indikátory udržitelného rozvoje. Také budou doplněny ještě výsledky šetření z roku 2008,“ informovala koordinátorka Zdravého města Iveta Ondráčková.