K improvizovaným urnám mohou zamířit stovky lidí. „Přesný počet osob s nařízenou karanténou neznáme, a to z důvodu zajištění ochrany osobních údajů. Z dostupných zdrojů usuzujeme, že se bude pohybovat pod hranicí tisícovky,“ prozradil ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeněk Kadlec.

Drive stany budou otevřené od 7.00 do 15.00 hodin. „Už dnes do 18.00 hodin je postaví Armáda České republiky a předá je ke střežení městské nebo státní policii,“ informovala krajská mluvčí Jitka Svatošová.

Zítra k nim pak řidič přijede autem. „Z něho nebude vystupovat. Musí se však kromě dokladu o karanténě prokázat platným občanským průkazem. Příjezd jednotlivých aut k volebním stanům bude v případě velkého zájmu regulovat policie,“ doplnila Svatošová.

Co se logistiky týče, po odhlasování všech zájemců zapisovatelé urnu s hlasovacími lístky zapečetí, odnesou do speciální místnosti na krajském úřadě a otevřou až v okamžiku ukončení termínu voleb, tedy v sobotu 3. října po čtrnácté hodině.

K dispozici je i hlasování do zvláštní přenosné schránky. „Zájemci se museli předem nahlásit na speciálním telefonním čísle. Podle dosavadních informací o tuto možnost hlasování na Vysočině nikdo nepožádal,“ sdělila Svatošová.