„Balení tablet budou roznášena obyvatelům přímo do domácností, a to na základě trvalého pobytu v Náměšti nad Oslavou, včetně místních částí. Obyvatelé, kteří nemají trvalý pobyt evidován v Náměšti nad Oslavou a jejích místních částech, si mohou tablety vyzvednout na městském úřadě,“ oznámili úředníci náměšťské radnice na městském webu.

Při předání by měli lidé odevzdat staré tablety. Jodid draselný je uveden na seznamu léčiv, proto je potřeba s tabletami nakládat jako s léčivy. Správnou likvidaci těch prošlých zajistí ČEZ.

Informace o dávkování jsou uvedeny přímo v příbalovém letáku v každém balení tablet. Jednou z látek, jež by unikaly při radiační havárii jaderných zařízení, je radioaktivní jód. Ten se shromažďuje ve štítné žláze člověka. Pokud je ale štítná žláza nasycena jódem z distribuovaných tablet, nepřijme po dobu několika dní další jód. Tato ochrana se týká jen případu radiační havárie jaderné elektrárny a aplikovala by se požitím tablet ve správném množství až po výzvě v médiích.