„V Borovině bylo nejsložitější získat odpovědi respondentů. Byli rezignovaní, říkali, že si stejně každý za ně rozhodne, jak chce. Je jedno, jestli oni se vyjádří, nebo nevyjádří,“ sdělil novinářům při zveřejňování výsledků šetření jihlavský sociolog Daniel Hanzl, který vedl skupinu tazatelů.

Tazatelé nebyli místní, což mělo zajistit jejich nestrannost.

Dotazníky vyplnilo 643 respondentů z pěti lokalit: centrum, Horka – Domky, Hájek/Týn, Nové Dvory a Borovina.

VĚTŠINA S TRASOU OBCHVATU SOUHLASÍ

Na konkrétní dotaz, zda lidem na připravovaném obchvatu něco vadí, dvě třetiny z nich odpovědělo, že nic.

Zbylá třetina pak měla upřesnit, co jim vadí. Nejčastěji se objevovala odpověď, že obchvat rozdělí Borovinu, a to ve 32,3 procentech reakcí. Dále celkem 27,5 procenta respondentů z třetiny těch, co mají výtky, říkali, že při schvalování trasy obchvatu nebyl v roce 2004 dán dostatečný prostor občanům.

Ilustrační fotografie.
Tip na víkend? Pochod do Čučic a krojovaná pouť v Dukovanech

A 27,4 procenta z třetiny nespokojenců zdůraznilo, že naplánovaná trasa je špatně vedená.

Objevovaly se také výtky, že stavba ohrozí životní prostředí, zavání korupcí a znemožní další rozvoj města.

Více než 85 procent dotazovaných Třebíčanů obecně odpovědělo, že obchvat jako takový zlepší dopravní situaci ve městě. Což není překvapení, podíváme-li se na současný stav, kdy město dusí několik výrazných uzavírek a dopravních omezení.

Respondenti taky odpovídali na otázku: „Souhlasíte s názorem, že pokud se obchvat nevybuduje nyní, nevybuduje se nikdy?“ S tím se ztotožnilo 47,6 procenta dotázaných. Každý pátý nesouhlasí, třetina pak neví, nemá názor.

A skoro 62 procent respondentů odpovědělo, že výstavbu obchvatu vidí jako přínos při dostavbě Dukovan.

Výměna rozvaděčů v Jaderné elektrárně Dukovany.
V Dukovanech modernizují rozvaděče, stát to bude 420 milionů korun