Ve městě Třebíči a přilehlých obcích sbírka vynesla 513 004 korun, o 31 029 korun víc oproti roku 2018. „Zapojili se noví pomocníci, přidal se další oddíl skautů, maminky či tatínci s dětmi, na mnoha místech koledovala i řada charitních pracovníků,“ konstatovala koordinátorka sbírky Martina Veselá.

Velmi obětavá byla opět skupinka rodiny Čapkových a Pudilových, která obešla 23 třebíčských ulic. Sbírala postupně do sedmi pokladniček, které dohromady vážily 16,85 kg. Nejtěžší z nich vážila 3,1 kg. A bylo v nich celkem úžasných 73 702 korun. Klobouk dolů před takovým výkonem!

Nepřetržitě, po celých 18 let se do sbírky zapojuje skautská vedoucí Jaroslava Hlinková se svým skautským dorostem. Letos ve čtyřech pokladničkách přinesli 60 038 korun. „Jsme rádi, že můžeme pomáhat těm, kteří to potřebují,“ skromně k těmto výsledkům podotýká skautská vedoucí.

Oblastní charita Třebíč zapojila letos do Tříkrálové sbírky v třebíčském okrese 1700 dobrovolníků, kteří obešli domácnosti ve 215 městech, obcích a osadách. Ke sbírce bylo zapečetěno 514 pokladniček.

„Lidé nás často vítali s úsměvem a nejedni již měli nachystaný příspěvek v ruce, z čehož bylo vidět, že naši návštěvu očekávali. Těm, kteří nás přijali, jsme s radostí zazpívali a na dveře zviditelnili přítomnost požehnání tomu obydlí i jeho obyvatelům na nový rok,“ shrnuje letošní dojmy jedna z dobrovolnic.

Do koledy se zapojil i ředitel třebíčské charity Petr Jašek. Lidem teď posílá poděkování. „S velkým potěšením a vděčností přijímám zprávu o dalším úspěchu Tříkrálové sbírky. Posílám srdečné a upřímné poděkování všem dobrovolným pomocníkům. Vám dárcům, děkuji za vaši štědrost. Všichni tak společně máte podíl na zmírnění nouze druhých,“ vzkázal.

Oblastní charita Třebíč ročně pomáhá pěti tisícům lidí z celého okresu, zaměstnává na 250 zaměstnanců v 26 službách a spolupracuje se stovkami dobrovolníků. Peníze ze sbírky použije na pomoc lidem v tísni a vybudovat zázemí pro osobní asistenci.