Jak říká starosta Moravských Budějovic Vlastimil Bařinka, každý má právo říci svůj názor, ale sprosté a urážlivé reakce jsou za hranou slušného chování.

„Telefonátů jsem obdržel asi čtyřicet. Z toho deset bylo opravdu hnusných a urážlivých. Přišlo mi také pětadvacet e-mailů, ve kterých mi lidé nadávají, že jenom vůl to může dělat tímto způsobem, a podobně," uvedl k reakcím na probíhající opravy a uzavírky starosta Budějovic.

Pozitivní ohlasy na probíhající rekonstrukci prý má zatím čtyři.

Podle starosty si obyvatelé města v několika případech stěžovali na špatné značení objízdných tras.

„Lidé nadávali na podle nich špatné značení, které jsem proto několikrát s příslušnou firmou řešil. Značení také kontrolovali policisté," dodal Bařinka.

Značky lidé otáčeli záměrně

Podle starosty se také několikrát stalo, že lidé značky schválně sundávali a otáčeli. I z tohoto důvodu museli městští strážníci jednou nebo dvakrát denně příslušné značení kontrolovat.

Jako kritickou označil dopravní situaci v těchto dnech obyvatel Moravských Budějovic Vladimír Kostelecký.

„Je to velmi špatné, ne-li kritické. Mohu říci, že jsem se s podobnou situací nesetkal dokonce ani v žádném jiném městě. Situace komplikuje výrazně život nejen místním, ale především návštěvníkům, kteří se většinou ve změti zákazových značek a kvůli ne úplně dobrému celkovému značení rychle ztratí," uvedl Kostelecký.

Krátili si cestu mimo objížďky

Podle starosty také vzniklo v několika případech mezi lidmi nedorozumění ohledně objízdných tras.

„Stalo se nám, že si místní zkracovali cestu v ulicích Peroutka a Miličova. Z těchto ulic si poté lidé stěžovali, proč tímto místem vedeme objízdnou trasu. Přitom v těchto ulicích vedená objížďka nebyla," popsal rozhořčení obyvatel starosta.

Jak ale říká Kostelecký, Moravskobudějovičtí by neměli vinit pouze starostu nebo zastupitelstvo.

„Lidé dost často obrací svůj hněv směrem k radnici, avšak nebylo by asi férové veškerou vinu svalit na starostu či zastupitelstvo. Měli bychom se zamyslet nad způsobem přidělování evropských dotací, které jsou z ekonomického hlediska vzhledem zdravému rozvoji velmi diskutabilní," dodal.

Končící opravy mají také za následek menší návštěvnost města, z čehož pochopitelně nemají radost místní obchodníci. „Uzavírky obchodníkům způsobili nemalé peněžní ztráty. Sami mně někteří z nich navštívili a říkali, že kdyby současná situace trvala třeba celý rok, tak by to z finančního hlediska nemuseli přežít. Hlavně díky jejich finančním rezervám tak mohou dál fungovat," popsal problémy obchodníků starosta.

Město bude opět kompletně průjezdně koncem listopadu. Už v těchto dnech se ale postupně některé ulice řidičům otevírají. Například ulice Husova, Stanislava Slavíka, Chelčiského nebo Partyzánská už jsou vyasfaltované a postupně budou průjezdné i další. Opravy by tedy měly být dokončeny v plánovaném termínu. Svazku obcí Vodovody a kanalizace, který má opravy na starost, se podařilo na rekonstrukci moravskobudějovické kanalizační sítě získat z Evropské unie více než 103 milionů korun. Další prostředky na rekonstrukci potrubí v ulici Palackého poskytne svazek ze svého.

DAVID ŠIBOR