Setkání se uskuteční v zastupitelské zasedací místnosti v budově městského úřadu na Masarykově náměstí. Pro občany z Křížové ulice je setkání v 16 hodin, pro Nerudovu ulici v 17 hodin a pro Zahradníčkovu v 18 hodin.

V ulicích Zahradníčkova a Nerudova se v některých jejich částech připravuje změna, a to zjednosměrnění.

V Křížové je zase návrh na úpravu chodníků a parkovacích stání. Lidé na veřejném slyšení dostanou podrobné informace a mohou sdělit své postřehy.

„K rekonstrukci zmíněných ulic zatím nedojde ani letos ani příští rok, ale až později,“ uvedl třebíčský starosta Pavel Pacal.