Spolek Zdravý domov Vysočina, který v lokalitě Horka, jak se oblast kolem Hodova nazývá, stojí proti vybudování úložiště dlouho. Do sobotní demonstrace se proto jeho členové zapojí také a organizují hvězdicový pochod místy, které by byly výstavbou hlubinného skladu údajně zničeny.

„Občané obcí radioaktivní odpad u svých domovů nechtějí, svůj nesouhlas vyjádřili v referendech a jejich nesouhlas stále trvá. Pochod je jedním z protestů, kterým chceme ukázat, že máme zájem o zachování naší krásné krajiny a nehodláme ji vyměnit za peníze za trvalou skládku radioaktivního odpadu," vysvětlili za Zdravý domov Vysočina Jana Nožičková a Oldřich Svoboda.

Stavba úložiště by se dotkla katastrů obcí Budišov, Nárameč, Rudíkov, Hodov, Oslavička, Rohy, Vlčatín, Oslavice a Osové.

Výběru konečné lokality budou předcházet geologické průzkumy. Jejich první fáze se má podle Správy úložišť radioaktivních odpadů uskutečnit už letos. Právě geologická struktura podloží bude hrát ve výběru nejvhodnější lokality důležitou roli. SÚRAO také již dříve uvedlo, že dotyčnou lokalitu bude zvýhodňovat i případná podpora obyvatel. Proto odpůrci výstavby úložiště usilují o co největší účast lidí na protestních akcích.