„Mnozí z dárců připojují i krásná slova útěchy pro Gábinku, přání hodně štěstí do dalšího života. Jeden z došlých e-mailů vedle toho poděkoval i zastupitelstvu za jeho iniciativu a zároveň upozornil na varující stav dopravního provozu, který přináší podobná neštěstí,“ sdělil starosta Okříšek Zdeněk Ryšavý.

Finanční příspěvek do Sbírky pro Gábinku je možné zaslat až do 30. ledna 2020. „Za všechny dosud zaslané peníze, za dary a další formy pomoci děkujeme jak jménem městyse Okříšky, tak jménem Gábinky a její širší rodiny,“ poznamenal starosta. Sbírku vyhlásil městys Okříšky. Čtyřletá Gábinky při tragické nehodě přišla o rodiče i bratra. Její příběh dojal doslova celou republiku.