„Lidé poslali čtyři návrhy, které nyní projdou na příslušných odborech kontrolou a posouzením, zda jsou realizovatelné,“ uvedl starosta města Pavel Pacal.

Kontrola podaných návrhů bude probíhat do 15. září, poté budou návrhy projednány veřejně na Fóru Zdravého města a následně ověřeny veřejným hlasováním na webu města. Vítězný projekt nebo projekty budou realizovány v roce 2020.