„V okolí jsou hlavně smrkové lesy, tady je ale bukový háj," upozorňoval ostatní účastníky procházky přeckovský Karel Slavík st. Do některých mohutných stromů kolemjdoucí už dříve nožem vyryli letopočty nebo iniciály. „To jsou stromy lásky. Jako mládenci jsme to tam ryli z lásky třeba při cestě ze zábavy," poznamenal Ludvík Uchytil. 

Na asi čtyřkilometrové trase se Přeckováci asi v polovině zastavili u myslivecké chaty na vrchu Kuchyňka, jednom z nejvyšších bodů v okolí a společně si opekli buřty. Následně zamířili k nedaleké vyhlídce. Díky jasnému počasí odtud mohli spatřit okolní krajinu, blízké vesnice i několik desítek kilometrů vzdálené chladící věže Jaderné elektrárny Dukovany.